Reken bij ondernemingsrecht op de hulp van uw notaris

U zult als ondernemer vaak met juridische aangelegenheden te maken krijgen. Meestal zijn dat zaken die de onderneming zelf aangaan, zoals bijvoorbeeld welke rechtsvorm voor uw onderneming raadzaam is.

Een eigen onderneming

Een notaris kan u goed bijstaan bij het maken van belangrijke beslissingen voor uw onderneming en deze op de gewenste manier vastleggen. Het begint al bij de beslissing voor de juiste bedrijfsvorm. Wordt het een B.V. of toch een Vennootschap Onder Firma? Hoe zorgt u voor kapitaalvermindering en wie laat u de statuten opstellen?

Maak een afspraak bij Notariskantoor Pels Rijcken voor:

 • het oprichten van een eenmanszaak, V.O.F., B.V., N.V., coöperatie, stichting of vereniging
 • het opstellen van statuten en wijzigen daarvan
 • het uitgeven, leveren en certificeren van aandelen
 • het regelen van overnames, fusies en reorganisaties
 • het adviseren rondom fiscale aspecten in het ondernemingsrecht
 • het regelen van kapitaalvermindering

Rechtsvormen

Er zijn verschillende rechtsvormen, denk bij voorbeeld aan:

Hieronder volgen kort enige belangrijke kenmerken van de diverse rechtsvormen.

Eenmanszaak

Bij een éénmanszaak is er één eigenaar, die met zijn hele vermogen aansprakelijk is. Als de zaak failliet gaat, ga je ook privé failliet. De bruto winst is tevens het bruto inkomen van de ondernemer. Iemand met een eenmanszaak kan in beginsel 1.000 werknemers in dienst hebben; met andere woorden, er werkt dus niet altijd maar één man in de zaak. Indien je niet veel risico’s loopt, de winst niet heel hoog is en je bestedingspatroon eveneens gematigd is, is een eenmanszaak vaak een prima oplossing. Bovendien heb je een aantal fiscale voordelen, die een ondernemer in de BV-vorm niet heeft.

VOF

De VOF is een rechtsvorm waarbij twee of meer ondernemers samen eigenaar zijn, maar ook privé aansprakelijk zijn voor schulden van de zaak. Gaat de zaak failliet, gaan de vennoten ook privé failliet. Ook een VOF kan veel personeel hebben.

De overige aspecten (risico, winst, bestedingspatroon en fiscale voordelen) zijn identiek aan de eenmanszaak.

Maatschap

De maatschap is een rechtsvorm die veel in de landbouw wordt gebruikt, maar ook in de advocatuur, het notariaat, bij artsen, accountants en fiscalisten. De maatschap lijkt veel op de VOF.

Coƶperatie

De coöperatie is een vereniging, waarvan het doel is te voorzien in de stoffelijke belangen van de leden. Denk aan landbouwcoöperaties, maar  ook aan de Rabobank. Deze vorm is slechts in een beperkt aantal gevallen een goede optie.

BV

De BV is (net als een coöperatie) een rechtspersoon en kan zelfstandig (via bestuurders) deelnemen aan het rechtsverkeer. Als een onderneming in de BV-vorm wordt gedreven en de onderneming gaat onverhoopt failliet, dan gaat alleen de BV failliet en niet de ondernemer(s) in persoon (tenzij er een potje van gemaakt is of er is gefraudeerd). Het besloten karakter van de BV (besloten vennootschap) zit hem in het feit dat er geen aandeelbewijzen worden uitgegeven en dat de aandelen niet zomaar zonder instemming van de andere aandeelhouders aan een derde kunnen worden overgedragen. Het grote voordeel van een BV is tweeledig; geen persoonlijke aansprakelijkheid en (bij een mooie omzet en winst) minder belastingdruk.

NV

De NV is een rechtsvorm die veelal wordt gebruikt bij grote (vaak beursgenoteerde) ondernemingen, welke vaak vele duizenden eigenaren (namelijk de aandeelhouders) hebben, die hun aandelen heel makkelijk via de beurs kunnen (ver)kopen. In tegenstelling tot een BV hebben aandeelhouders bij een NV weinig invloed op het beleid van de onderneming. Bij een BV zijn de aandeelhouders meestal ook de bestuurders/ondernemers terwijl bij een NV een (vaak goedbetaalde) directeur of een raad van bestuur de onderneming leidt. Een NV geeft in beginsel aandeelbewijzen uit (vroeger echte papieren aandeelbewijzen en nu gaat een en ander elektronisch) terwijl een BV geen aandeelbewijzen uitgeeft en slechts uit het aandeelhoudersregister van de BV blijkt wie welke aandelen bezit.

Welke rechtsvorm past bij uw situatie?

U ziet dat er een scala aan mogelijkheden is, waaruit u kunt kiezen. Men kiest meestal uit de eenmanszaak, VOF, maatschap of BV.

Geheel afhankelijk van uw wensen, situatie, mogelijkheden en ook risico-inschatting, kunt u een keuze maken. 

Indien u een onderneming heeft of begint en u wilt informatie, kunt voor een geheel vrijblijvende bespreking bij ons op kantoor terecht. Het eerste uur is gratis. Zo nodig kan ik ook aan huis of bij u in het bedrijf komen om een en ander te bespreken.
Graag ben ik u van dienst.

Ondernemingsrecht

Een notaris kan u goed bijstaan bij het maken van belangrijke beslissingen voor uw onderneming en deze op de gewenste manier vastleggen.

Het begint al bij de beslissing voor de juiste bedrijfsvorm. Wordt het een B.V. of toch een Vennootschap Onder Firma? Hoe zorgt u voor kapitaalvermindering en wie laat u de statuten opstellen?

Maak een afspraak bij Notariskantoor Pels Rijcken voor:

 • het oprichten van een eenmanszaak, V.O.F., B.V., N.V., coöperatie, stichting of vereniging
 • het opstellen van statuten en wijzigen daarvan
 • het uitgeven, leveren en certificeren van aandelen
 • het regelen van overnames, fusies en reorganisaties
 • het adviseren rondom fiscale aspecten in het ondernemingsrecht
 • het regelen van kapitaalvermindering